Bygdelista i Vang er en politisk uavhengig liste i Vang i Valdres, som består av stort sett unge mennesker. Vi mener at det kreves nytenkning og nyskapning for å holde liv i bygda vår.

Dette er kandidatene vA?re:

Photo of Jørand Lunde

Jørand Ødegård Lunde

Yrke: Påtroppande dagleg leiar i Valdres Natur- og kulturpark     Bosted: Øye

Jørand Ødegård Lunde, 54 år. Gift med Johannes, mor til tre vaksne døtre og bestemor til to. Bur i Øye på garden Lunde, der har me sau og pelsdyr. Den 1. november tek eg over som ny dagleg leiar i Valdres Natur- og kulturpark. Eg er glad i fjellet, og tek gjerne ein tur til fjells, både sommar og vinter. Eg er og glad i å møte andre folk og kulturar, og eg meiner at alle har noko å lære av andre. Som ihuga Valdres er eg oppteken av utviklinga i bygdene våre, det må vera liv laga for nye generasjonar å bu og virke både i Vang og i resten av dalen vår.

Photo of Stein Sæternes

Stein Inge Sæternes

Yrke: Elektriker     Bosted: Ryfoss

Kvifor står eg på lista: Vil gjere ein innsats for lokalsamfunnet. Kva kan eg gjere for Vang kommune?: Stå på for felles beste. Viktigaste kampsaker: Næringsutvikling og busettjing

Photo of Elisabeth Hålien

Elisabeth Hålien

Yrke: Ruskonsulent i NAV Valdres     Bosted: Vang

Opprinnelig fra V.Slidre, men med hele hjertet og sjela i Vang siden 1990. Samboer, med felles barn på 11 og 14. Fikk endelig kjøpt småbruk i 2000, etter 10 år på leit etter dette her i Vang. Satte opp nytt hus på bruket, og stortrives på verdens flotteste sted. Interessene er mange, en brøkdel av dette er interessen for hunder, storviltjakt, musikk, film, motorsport, skyting, friluftsliv, fotball og det å reise. Jobber for tiden som ruskonsulent i NAV Valdres, men har en opprinnelig stilling i Vang kommune. Står på liste fordi: Mye av min tid blir brukt på det meste som har med frivillig innsats å gjøre, og alt som kan gagne kommunen vår i form av aktiviteter. Viktigaste kampsaker: Jeg brenner spesielt for barn og unge, og vil at våre barn og unge skal huske sin hjemplass for et godt tilbud. Jeg ønsker at de ser sin hjemkommune som en trygg plass, uansett hvor de havner i verden, slik at de skal komme tilbake for å gi sine egne barn samme erfaring om en trygg og god oppvekst. Jeg har lett for å bli engasjert, og står sterkt på mine synspunkt -  dog ikke sterkere enn at virkelig gode argument kan få meg til å se fornuften.

Photo of Tone Eldegard

Tone Eldegard

Yrke: Lærar ved VBU     Bosted: Øye

Kvifor står eg på lista: Eg har i alle år sagt at om eg nokon gong skulle engasjere meg politisk, måtte det bli for bygdelista – fordi den er politisk uavhengig, og dermed står friare i høve til saker og det å ha bygdafolket sine interesser i førarsetet. Kampsaker: Skule og oppvekst. I og med at eg jobbar som lærar, er eg sjølvsagt opptatt av at ungane våre får best mogleg tilbod og vilkår i ein så viktig del av kvardagen sin. I tillegg er eg opptatt av utvikling av lokalt næringsliv – ikkje berre ved nyetablering, men også ved å ta vare på og utvikle dei vi allereide har i bygda!

Photo of Ove Gudbrandsen

Ove Gudbrandsen

Yrke:     Bosted: Ryfoss

Photo of Rita Berge

Rita Berge

Yrke: Sykepleier     Bosted: Vang

Jeg står på lista fordi: Jeg har bodd i Vang hele mitt liv og stiftet familie her, føler at jeg kan gi en god reklame for kommuna og ønsker at det skal legges til rette for at alle skal kunne trives i bygda vår. Har vel også vært involvert i en del styrer i ulike arenar i Vang og brenner for veldig mye. Glad i utfordringer. Viktigste kampsak: tillit, trygghet og trivsel i vår kommune.

Photo of Ole Skogstad

Ole Skogstad

Yrke:     Bosted: Øye

Photo of Jorun Karlsen

Jorun Karlsen

Yrke:     Bosted: Ryfoss

Photo of Leif Solemsli

Leif Solemsli

Yrke: Leder Vang Mottak og kårkall     Bosted: Vang

Kvifor står eg på lista: Bidra til utvikling av Vang som et godt sted å bo – for alle. Viktigaste kampsak: Næringsutvikling: Arbeide for en økning av kommunenes inntekter. Da må også kommunens fortrinn og ressurser brukes; ingen kan utvikle ei bygd gjennom vern!

Photo of Maren Hvitmyhr

Maren Ødegaard Hvitmyhr

Yrke:     Bosted: Øye

Photo of Per Kvam

Per Nicklas Kvam

Yrke:     Bosted: Vang

Photo of Anne Bråthen

Anne Bråthen

Yrke: Anestesisykepleier     Bosted: Ryfoss

Kvifor står eg på lista: Jeg er opptatt av at alle som bor i Vang skal føle at de har en meningsfylt hverdag og god livskvalitet. Og at vi som bor i Vang må dra lasset i sammen og at mange innbyggere i Vang må våge å bli mere inkluderende og åpne til hverandre. Kva kan eg gjere for Vang kommune: Jeg kan bringe inn nye ideer og kunnskap til kommunen og lokalsamfunnet. Jeg går selv foran med inkludering og åpenhet. Viktigaste kampsaker: Jeg setter helse og skole øverst på min liste. Mener at alle jobber i Vang lokalt, privat /kommunalt må ha den fagkompetansen som den enkelte jobb krever. Derfor er det viktig at stillingsprosentene er store nok slik at de kan leves av. At det er muligheter for SFO-plass, barnehage, bygge tomter og annen bolig til de som ønsker å flytte til Vang. Og ikke minst at de som flytter til Vang blir godt mottatt av lokalbefolkningen og naboer.

Photo of Kjell Dalåker

Kjell Arne Dalåker

Yrke: El-montør     Bosted: Vang

Photo of Margrethe Fagerheim

Margrethe Ann Fagerheim

Yrke: Frisør og driver av treningssenter     Bosted: Ryfoss

Kvifor står eg på lista: Politisk arbeid er både lærerikt og givende. Være med å utvikle næringsliv i Ryfoss. Kva kan eg gjere for Vang kommune: Jeg kan være med å påvirke beslutninger både i utvalg og kommunestyret. Viktigaste kampsak: Skule og barnehage.

Photo of Pål Nickelsen

Pål Anders Nickelsen

Yrke: Maskinfører     Bosted: Vang

Photo of Grete Buajore

Grete Buajore

Yrke:     Bosted: Ryfoss

Photo of Tor Berge

Tor Erik Berge

Yrke: Ambulansesjåfør     Bosted: Vang

Photo of Gjermund Gjevre

Gjermund Gjevre

Yrke:     Bosted: Vang