Bygdelista i Vang er en politisk uavhengig liste i Vang i Valdres, som består av stort sett unge mennesker. Vi mener at det kreves nytenkning og nyskapning for å holde liv i bygda vår.

Om Bygdelista

Bygdelista (BiV) i Vang er opptekne av at kommunen vA?r
skal vera ei Ai??jaAi??- kommune, der alle blir mA?tt med ei positiv
haldning. Vang skal vera ei utviklingskommune!

Bygdelista meiner at all kommunal virksomhet skal pregast av:

  • tillit
  • tryggleik
  • trivsel

NA?r vi som innbyggjarar vert mA?tt pA? ein tillitsvekkjande mA?te, vil det skape tryggleik og dermed trivsel: vi har lyst A? bo her!